Taiteen tekeminen on olemassaolon jäsentämistä ja tässä hetkessä olemista.

Making art means analyzing existence and living in this moment.